Privacy Policy

SPHE is een ondernemingen die deel uitmaakt van SONY PICTURES, die in België en Nederland actief is in de filmdistributie via DVD & Blu-ray. De films en andere televisieproducten die worden verdeeld door SPHE worden hoofdzakelijk geproduceerd door SONY PICTURES, maar gebeurlijk ook door andere ondernemingen zoals MGM.

Dit Privacy Beleid legt uit hoe bovenvermeld bedrijf persoonlijke informatie met betrekking tot de identiteit van individuen, hierna genoemd "persoonsgegevens" (zoals uw naam, e-mail adres, thuisadres of telefoonnummer) via deze website, sms of ander media verzamelt, gebruikt en beheert. Door deze website te gebruiken geeft u aan dat u instemt met dit Privacy Beleid. Van tijd tot tijd kan SPHE dit Privacy Beleid herzien teneinde het aan te passen aan wetswijzigingen of technologische vooruitgang, of om initiatieven uit de sector te weerspiegelen. Wij bevelen daarom aan om het Privacy Beleid geregeld opnieuw te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte blijft van ons meest recente beleid en praktijken.


1. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SPHE

Algemeen:

SPHE verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het oog op het creëren of versterken van de band tussen SPHE en de consumenten. Als u ons op vrijwillige basis zelf uw persoonsgegevens hebt meegedeeld, dan wordt u op de hoogte gebracht van de manier waarop en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt en hebt u ons voor die verwerking uw toestemming gegeven. Wanneer wij uw persoonsgegevens via derden verkrijgen, zullen wij u op de hoogte stellen van deze verwerking. Wij nemen dan aan dat u door de raadpleging van dit Privacy Beleid op de hoogte bent van onze verwerking van uw persoonsgegevens voor diezelfde doeleinden.


Cookies:

Cookies zijn kleine brokjes informatie die de websites van SPHE op de harde schijf van uw computer achterlaten. Cookies onthouden bepaalde informatie met betrekking tot uw activiteiten op onze site(s) en maken het mogelijk om uw volgend bezoek aan onze site(s) te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld uw wachtwoord bewaren om het inloggen op een website bij een nieuw bezoek te vergemakkelijken, uw voorkeuren met betrekking tot een bepaalde website opslaan, of de artikelen opsporen die u bij een vorig bezoek aan een virtuele winkel in uw winkelwagentje had geplaatst. Op zich bevatten cookies geen identificeerbare persoonlijke informatie en geven ze die ook niet weer. Ook advertenties van derden weergegeven op websites die beheerd worden door SPHE bevatten mogelijks cookies. SPHE draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot die cookies. Gebruikers van de website dienen het privacybeleid van de adverteerder te consulteren teneinde zich een beeld te vormen over hun gebruik van cookies. Soms gebruikt SPHE cookies om uw gebruik van onze website(s) met de door u verstrekte persoonsgegevens in verband te brengen. Bijvoorbeeld, indien u ons gevraagd heeft om u informatie te verschaffen betreffende toekomstige producten of promoties, dan zal de cookie ons helpen om u enkel die promoties te sturen waarvan we weten dat die voor u interessant zijn. We baseren ons daarvoor op uw vroegere internetactiviteiten en voorkeuren. Niettemin zullen we voor een gecoördineerd gebruik van cookies en persoonsgegevens met het oog op marketing steeds uw expliciete toestemming vragen. U kan uw computer zo programmeren dat hij u waarschuwt telkens als een cookie naar uw harde schijf wordt verstuurd of dat het cookies systematisch weigert. Weet wel dat u zonder cookies de mogelijkheden van de SPHE websites niet optimaal kunt benutten. Voor meer informatie met betrekking tot het beheer van cookies kunt u steeds terecht op de website van het Interactive Advertising Bureau op www.allaboutcookies.org.


2. KENNISGEVING: SPHE ZAL U OP DE HOOGTE BRENGEN VAN DE VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer SPHE persoonsgegevens van u verzamelt, zal SPHE u telkens op de hoogte brengen van de identiteit van de verantwoordelijke voor de verzameling, de manier waarop de persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Verder wordt in dit Privacy Beleid vermeld welke andere ondernemingen uw persoonsgegevens met ons willen delen met het oog op het versturen van informatie over hun producten of diensten (zie verder "gebruik"). Uiterlijk op het ogenblik waarop SPHE uw persoonsgegevens verzamelt, zal SPHE u op de hoogte brengen van uw keuzemogelijkheden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kiest u vrij of we uw persoonsgegevens al dan niet met derde ondernemingen mogen delen (zie verder "keuze"). Het is mogelijk dat de websites van SPHE hyperlinks bevatten die leiden naar websites die gerund worden door andere ondernemingen. Sommige daarvan kunnen het SPHE logo bevatten, hoewel ze niet door SPHE worden beheerd. Ook is het mogelijk dat de websites van SPHE advertenties van derde ondernemingen bevatten, alsook advertenties die op de site werden geplaatst door Internet reclamebureaus die onafhankelijk van SPHE opereren. Alhoewel we steeds met de grootste voorzichtigheid te werk gaan bij de keuze van onze business partners en adverteerders, zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van adverteerders of van vreemde websites die aan websites van SPHE zijn gelinkt. Wanneer een gebruiker van onze websites deze verlaat door op een vreemde hyperlink of advertentie te klikken, dan dient hij zichzelf te informeren inzake het privacybeleid van de ondernemingen verantwoordelijk voor deze links om zich een beeld te vormen van het mogelijke gebruik van zijn persoonsgegevens door deze ondernemingen. Het is mogelijk dat de websites van SPHE via hyperlinks verbonden zijn met websites van verbonden ondernemingen van SPHE (zie verder "gebruik"). Bezoekers van deze verbonden websites dienen het privacy beleid van deze websites afzonderlijk te raadplegen, vermits deze verschillen kunnen vertonen met dit Privacy Beleid.


3. KEUZE: U BEPAALT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR SPHE

Wanneer SPHE uw persoonsgegevens verzamelt, dan bepaalt u of deze persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens aan SPHE werden meegedeeld. U bepaalt ook of deze informatie voor bepaalde doeleinden mag worden gedeeld met derde ondernemingen.


4. GEBRUIK: DOEL VAN HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR SPHE

SPHE zal uw persoonsgegevens verwerken op een manier die consistent is met dit Privacy Beleid en enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden meegedeeld, tenzij u ons op het ogenblik van de verzameling toestemming geeft om deze ook voor andere doeleinden te gebruiken. SPHE zal uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen met betrekking tot producten of evenementen die aan uw interesses beantwoorden. Zo is het mogelijk dat wij u nieuwsbrieven en aankondigingen voor nieuwe producten toesturen, u inlichten over updates van onze websites of lokale evenementen of premières, of u uitnodigen voor screenings of deelnames aan wedstrijden. Ook kunnen we u vragen om deel te nemen aan een consumentenonderzoek of u op de hoogte brengen van de prijzen die u al dan niet hebt gewonnen naar aanleiding van een wedstrijd waar u aan deelnam. Voor werknemers, vertegenwoordigers of agenten van SPHE geldt dat zij slechts toegang hebben tot uw persoonsgegevens mits de uitoefening van hun beroepsbezigheden hen daartoe een geldige reden verschaft. Werknemers of agenten die ook instaan voor de verwerking van uw persoonsgegevens maar die niet verbonden zijn met SPHE (zij die orders uitvoeren of instaan voor statistische analyses of administratie met betrekking tot sweepstakes) mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van specifieke opdrachten. Wanneer SPHE uw persoonsgegevens verkrijgt via derden, dan zal SPHE deze enkel verwerken in overeenstemming met dit Privacy Beleid. De consument wordt op de hoogte gebracht van welke informatie over hem door SPHE wordt verzameld en voor welke specifieke doeleinden deze worden verwerkt door SPHE . Het is mogelijk dat SPHE uw persoonsgegevens meedeelt aan derden ter naleving van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel, of om de veiligheid van de bezoekers van onze websites te garanderen.

5. BEVEILIGING: SPHE BESCHERMT DE INTEGRITEIT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Hoewel absolute veiligheid niet kan worden gewaarborgd op het internet, zet SPHE toch alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik, bekendmaking of wijziging. Hiertoe worden redelijkerwijs alle beschikbare administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen gebruikt. Wij zullen deze maatregelen steeds blijven handhaven en verbeteren in overeenstemming met de wettelijke en technologische ontwikkelingen. SPHE stelt ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens steeds accuraat, volledig en up-to-date zijn.

6. TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN EN WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op gelijk welk ogenblik na de mededeling van zijn persoonsgegevens kan de consument SPHE verzoeken om die informatie te wijzigen via het emailadres SPHE Info. Elk emailbericht, sms-bericht of andere communicatie die door SPHE naar een consument wordt verstuurd bevat instructies waarin wordt uitgelegd hoe de consument SPHE kan meedelen dat hij niet langer dergelijke communicatie wenst te ontvangen. Ook kunnen dergelijke verzoeken steeds aan SPHE worden gericht via de contactgegevens onderaan deze Privacy Policy. De normale tarieven gehanteerd door uw operator zijn van toepassing op dergelijke communicatie via email, sms of een ander medium, tenzij dit expliciet door SPHE anders wordt bepaald.

7. NALEVING - KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of klachten in verband met de verzameling, het beheer of de verwerking van uw persoonsgegevens of met betrekking tot deze Privacy Policy in het algemeen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren via email op SPHE Info .